Contact formulier  |  info@genemuidenactueel.nl  |  RSS  |  Twitter  |  Mobiel  |  Red.
>> Fietsroute rond Genemuiden
dinsdag 14 oktober 2014
13e Jaargang... Update:

GENEMUIDEN - De fietsroute Genemuiden leidt u in ongeveer 30 km rond Genemuiden over de Kamperzeedijk en door Mastenbroek. Historie, waterstaatkunde en natuur in de noordpunt van het Nationale Landschap IJsseldelta worden in tekst en beeld toegelicht.

voorkant_fietsroute_definiteif_500

De route gaat over het grondgebied van de voormalige gemeente Genemuiden. Het boekje is er voor toeristen, maar zal ook de kennis van de lokale geschiedenis bij de Genemuider bevolking bevorderen.

De uitgave is voor € 2,50 verkrijgbaar bij de plaatselijk musea, boekhandel en VVV en VVV’s in de naburige plaatsen.

Waterstaatkunde
Fietst u de route dan staat het Zwarte Water garant voor afwisselende vergezichten en een veelzijdige geschiedenis op waterstaatkundig gebied. Zo wijst het boekje op het ingenieuze systeem van kribben om het Zwolse Diep bevaarbaar te houden. De lichtwachterwoning, het fundament van de bakenopstand, het houtenschuurtje met de oorspronkelijke stookplaats, het is allemaal nog aanwezig. Een locatie die midden 19e eeuw vanwege de tol leidde tot een parlementaire enquête. De namen van politicus Thorbecke en de schippersvereniging Schuttevaer zijn er mee verbonden. Eveneens uniek in Nederland is de Overlaatkade voor zeedijken langs de Pieper polders.

Oorlogen
Uiteraard hebben oorlogen hun sporen nagelaten. De Tweede Wereldoorlog is bijvoorbeeld tastbaar in een propeller aan een stal. Het is van de Fokke Wulf 190 waarmee Karl Heinz Willius in 1944 ter aarde stortte. Meer recent speelde de Koude Oorlog. De Prinsensluis werd bij dit deel van de IJssellinie tegen de Russen een belangrijke functie toegekend. Was de Cubacrisis in 1962 anders gelopen, dan had het land rond Genemuiden blank gestaan. U wordt er onderweg over bijgepraat.

Kerkgeschiedenis
Landschapsontginning en kerstening gingen samen op. De bewoners langs polder Stikkeldrecht hebben daarom al eeuwen het recht om begraven te worden op de begraafplaats van het verdwenen Zwartewaterklooster (1233). Ook het vijftiende-eeuwse begijnenklooster Waterstein is er niet meer, maar de oude kerken van Mastenbroek en Genemuiden zijn sprekende bakens. De betrokkenheid op de Woordverkondiging vindt onder andere haar uitdrukking in de tweestemmige gemeentezang, de zogenaamde bovenstem, die wekelijks in de Genemuider erediensten klinkt.

Flora en fauna
Natuur en historie wisselen elkaar af. Dat leert u o.a. dat de bekende kievitsbloemen op meer plaatsen rond Genemuiden te vinden zijn, dan alleen maar in de uiterwaarden langs het Zwarte Water.
Bijzonder is de foto van de schedel van het uitgestorven rund Bos primigenius Bojanus. Die kwam met de watersnood van 1825 boven de grond. Stadssecretaris Florisson schonk het aan het museum van de universiteit in Leiden. Na enig speurwerk blijkt het object zich 165 jaar in het depot van Natuur Historisch Museum Naturalis te bevinden. Een mooie foto brengt het uitzonderlijk grote object weer dicht bij.

Ontwikkeling tapijtindustrie
Uiteraard ontbreekt bij de Tapijtstad de ontwikkeling van de tapijtindustrie niet. Biezen spreiden, biezen aan stoepn, het is tot op de dag van vandaag te zien. De afgelegen 5 meter hoge obelisk (1882) ter nagedachtenis aan baron van Haersolte van Haerst wordt daarbij niet vergeten. Aanvullende foto’s tonen het vlechten en bieden een kijkje in een moderne productiehal.

Architectuur en visserij
Kenmerkende is de bouw van Mastenbroeker boerderijen. Geheel andersoortig is de architectuur van het voormalige hotel Het Zwartewater in de stijl van de Amsterdamse School. De Delftse School is er een reactie op. Het imposante gemeentehuis, honderd meter verder op, is er een zuivere uitvoering van. Dit stukje langs de haven wordt verlevendigd door de viskotters van de Genemuider vissersvloot. Kortom, een fietsroute door een uniek gebied, een verhaal dat u moet zien…

Wie is Online ?..

Nu online: 5 bezoeker(s)
LEDEN LOGIN
Inloggen

(Advertenties)

(Advertentie)

Pagina gegenereerd in 0.0118 s. | Webmaster:Redactie | disclaimer | login